καθαρισμος χαλιων

Carpet cleaning

The 7 stages

1ο Στάδιο2ο Στάδιο3ο Στάδιο4ο Στάδιο5ο Στάδιο6ο Στάδιο7ο Στάδιο

Final control and finishing of your carpets before packing